متنی برای بزمجه

12 11 2011

چندی پیش شخصی  لینکی توی این وبلاگ گذاشت که بنده را به وبلاگ جناب بزمجه هدایت کرد والبته با وارد شدنم مطلبش رو هم خوندم ونظری هم گذاشتم  گذشت تا مدتی بعد این اقا اومد نظری گذاشت واعلام کرد که خودشون ازین موضوع بی خبر بوده اند ونمیدانستند کسی لینک وبلاگش رو اینجا گذاشته والبته خیلی محترمانه  ومودبانه  بعدازون قضیه با توجه به رفتار مودبانه ایشون هرازگاهی به وبلاگش سری میزدم ونظزی هم میذاشتم  وکم کم متوجه شدم جناب بزمجه  منطقی خیلی ابکی داره واین شد که دیگه مطالبشو دنبال نکردم ونکته دیگه احساس کردم این دوست محترم ازموضعی بالا با دیگران برخورد میکنه وخودش رو خیلی دانا میدونه ومن وامثال این حقیر رو خصوصن مسلمونا رو ادمایی نادون و تهی مغز فرض میکنه  و.برای اثبات این موضوع یسری قصه سرهم میکنه ودیگران رو باصطلاح خودش با سوالهایی اساسی ومنطقی گیر میندازه ازونجایی که  حس میکردم بحث با این ادم   بی فایده است  کما اینکه اینو تجربه کردم  از دنبال کردن مطالبش صرفنظر کردم تا اینکه  مدتی پیش  دیدم  توقسمت نظرات لینکی  ازین اقاست  بدون هیچ توضیحی  ویا سلامی   خلاصه  بنده حقیر به وبلاگش مراجعه کردم ومطبش رو خوندم دیدم ازهمون منطق قبلی کما کان بهره میبره  ودلش هم خوشه کسی نیست جوابش رو بده غافل ازینکه اصلن مطلب ابکیش حتا ارزش خوندن نداره  جدای ازینکه مثل قبل مخاطبش  رو خیلی احمق فرض کرده  منم واقعن قاطی کردم پیش خودم گفتم این اقا خیلی ساده بدترین توهین ها رو  نثارما میکنه  تازه انتظارداره ماهم هیچی نگیم  حالا بازاومده  با ادا واطوار ازمن میخواد بجای فحش دادن جواب سوالشو بدم بیچاره فکرمیکنه  خیلی حالیشه  اما با همه این حرفا عرض میکنم اماده جوابگویی  هستم گرچه مشکل ایشون  گرفتن جواب نیست وزمانی این کاررا خواهم کرد که مثل ادم بدون توهین  وتحقیر وپیش داوری  ودقیقن مثل بچه ادم حرفش رو بزنه درغیراینصورت جناب بزمجه جواب توهین را با توهینی بدتر وبدتر خواهم داد وجواب احترام را با احترام  پس لطفن سعی کن حرمت خودت روحفظ کنی  وبنده حقیر هم دربرابر منطق وسخن مودبانه  گردنم ازموباریکتراست ….کلام اخردرپاسخ به قسمتی ازنوشته ای که درون کامنت دونی گذاشتی عارضم من همه چیزی بارم هست غیرازشخص شخیص شما

Advertisements
جنده خانه دیجیتال جمهوری لاشی ها

2 10 2011

حال ادم ازین همه لاشی بازی وچرت گویی ودورویی  نویسندگان نسوان مزخرفه منحرفه  بهم میخوره  وبدترازون کامنت گذارای اش ولاشی که فقط جاپلوسی بلدن انگارنه انگارکه ادمند وتوانایی فکرکردن دارند  اگه این نسوان   مزخرف براشون برینه توی  یک کاسه شکسته وبذاره جلوشون با ولع تمام سرمیکشن  وبه به وچه چه میزنند  اخه کثافتای بی هویت  چقدررذالت و چاپلوسی اگه انقدر شعورندارین که بفهمین طرف داره میرینه به همه اون چیزایی که  شماها مدعی اش هستید  واگرانقدر مغزکوچیکتوننمیکشه که فرق  گوزوگیلاس رو نمیفهمید برید بمیرید  خارکسه های اش ولاش  شماها ثابت میکنید که لیاقت  هیچ نوع ازادی  رو ندارید  زیرا هیچی نیستید  ای لعنت برپدرومادر شمایانی که اسم خودتون رو ادم گذاشتید  ای کیرتواصل ونسبتون  خارکسه های بی معرفت  چارتا جنده اومدن  یک وبلاگ راه انداختن  وبه اسم ازادیخواهی ودگراندیشی هرمزخرفی به خوردتون میدهند  به هرکس وهردین وهرارزشی توهین میکنند  تازه با زبون خودشون میگن که  اگرما قدرت دستمون بیفته  همتونو به رگبار میگیریم  وای  بر جماعتی  چون شما  که  حتا جرات راستگویی ندارید وخاک برسرشمایانی که  فرق هرزه نگارانی چون نویسندکان نسوان مزخرفه  را با یک وبلاگ نویس  نمیفهمید  اخه اش ولاشای بی وجود تا کی سرتون رو میکنین توبرف وکونتون رو هوا میکنید  که هرکسی  انگشت تو کونتون کنه  من  فکرکنم شماها فقط دنبال این هستید که راحت بتونین کون بدین وزنان وخواهرانتون بتونن  راحت کس بدن  والا چون شمایانی را چه به دمکراسی  وازادی بیان وچیزای دیگه ای که مدعی اش هستید  اما نکته اخر تاسف بارترین  مسئله است واون اینکه  درصحنه وبنگاری این مرزو بوم انان که برترند تنهاترند وانان که  چرت نویسند بازار گرمی دارند  واین بازار گرمیشان نشانه  این است که ما تا رسیدن به جایگاه  انسانی مان راهی بسیار طولانی وبعید درپیش داریم واحتمالن  هرگز به ان نخواهیم رسید  زیرا لیاقت ان را نداریم  پس  خواهرومادرهمتونو گاییدم ازدم  زیرا سزای شما همان  است  که ناموستان را بگاییم / ممکنه  کسانی به این حقیر خرده بگیرند که چرا ازین نوع ادبیات استفاده میکنم درجوابشون میگم به تمام اون چیزایی که برام  مقدس  وباارزشند قسم  منم خیلی دلم میخواد بطور سالم وبدون  تنش با دیگران بحث وگفتگو داشته باشم اما متاسفانه هرروزی که  گشتی توی اینترنت میزنم با چنین  هرزه نگارانی روبرو میشم  کسایی که بی محابا  به هرچیزوهرکس وخصوصن عقاید وباورهای  مسلمانان  میتازند ودرین راه گوی سبقت ازیکدیگر میربایند  واین باعث میشه منم  درصدد  پاسخگویی البته به روش خودشان برایم  وپیشاپیش ازهمه اون کسایی که  سهوا به انان توهین میشود عذرخواهی میکنم واعلام میکنم دربرابر سخن منطقی گردنم ازموباریکتره واماده  شنیدن وخواندن مطالب بی غرض ومرض هستم  خدا نگه دار

رشد قارچ گونه یاوه گویی

22 08 2011

هرروزی که میام سری به وبلاگم بزنم با لینکای جدیدی رو برو میشم که دستمایه کارشان حقیرانه وبی صفتانه به تمسخرگرفتن وتوهین کردن به بزرگان اسلام ومسلمانان است  ادمای حقیری که برای خوشمزگی  وخودی نشون دادن  به جنگ اعتقادات وباورهای مردم خودشون میروند وازین کار سادیسم وارلذت میبرند وجالب اینجاست اینها کسانی هستند که داعیه روشنفکری وازادیخواهی  دارند من واقعن نمیدونم این گونه حرکات ازکجا سرچشمه میگیره وچرا نمیتونند مثل ادم حرف بزنند چرا با این کارا ونوشته ها باعث رنجش وخشم انبوه مسلمانان وخصوصن هموطنان خودشون میشوند چرا که اسلام وبزرگان ان دین مقدس جایگاهی  ناگسستنی درمیان پیروان وشیفتگان خود دارد بطوری که یک مسلمالن توهین وتهمت به خودرا ممکن است تحمل کند اما اگربه باورش توهین شد انهم به چنین شکلی قطعن تحمل نخواهد کرد ..درطی قرون متمادی حکومتها ی گوناگونی براین سرزمین حکم رانده اند وهریک  جای خود به دیگری داده اند حاکمانی با روشهای حکومتی مختلف والبته حاکمانی ازاقوام مهاجم  که نهایتن نه تنها نتوانستند با اسلام دربیفتند بلکه خود دران ذوب شدند وانچه هزاران سال است  برقلبها حکم میراند همانا شریعت بر حق اسلام است  گرچه دربرهه هایی ازتاریخ ازان سواستفاده های زیادی شده  اما این سو استفاده ها هیچ گاه نتوانسته ونخواهد توانست چهره این دین را مخدوش کرده زیرا این دین دینی است برحق وبزرگان ان مردانی که تاریخ بر شرافت انها گواهی میدهد //////پس ای یاوه گویا ن دست ازین رفتارهای بی خردانه وحقیرانه بردارید وبدانید تلاشهای احمقانه شما کوچکترین خللی بر شخصیت مردانی چون علی وفرزندانش نخواهد داشت زیرا ان عزیزان بسان خورشیدی  درخشان تا به ابدیت خواهند درخشید ……نکته اخراینکه بدانید ایرانیان پیوندی جاودانه با اسلام داشته دارند وخواهند داشت ////درضمن همونطورکه بارها گفته ام بازمیگویم این حقیر اعتقاد دارد دربرهه کنونی جواب توهین را بایستی با توهین داد وجواب منطق را با منطق وصراحتن اعلام میکنم این زمان زمانی نیست که جواب یاوه گویان را نداده و ازدرمدارا دراییم زیرا این حقیران تابع هیچگونه منطقی نبوده وعدم پاسخگویی ازطرف ما نتیجه ای جزگستاخی بیشتر این ددمنشان را بدنبال  نخواهد داشت  زیرا این جماعت برای والدین خودهم احترامی قائل نیستند

دعوتنامه منحوس

12 03 2011

مثل همیشه لینکای وبلاگ رو مرورمیکردم که به این عبارت برخورد کردم {دعوت نامه بالاترین }روی لینک کلیک کردم وارد وبلاگ شدم که ناباورانه با این عبارات مواجه شدم////{{{..نميدانستم با چه روشي افراد همفکر با خود را پيدا کنم..گفتم در خود سايت اعلام کنم هرکس دعوتنامه بالاترين ميخواهد برود در وبلاگ من تقاضا کند..شرطهاي خود را براي فرستادن دعوتنامه نوشته ام
1-بايد با صراحت تمام از قرآن و اسلام بيزاري جويد و مثلا بگويد ننگ بر قرآن پليد
2-سوگند بخورد که اکانت ديگري در بالاترين ندارد
3-هميشه به اکانت من سري بزند}}}/////این ادم احمق  اومده برای مردم شرط گذاشته اونم چه شرطهایی واقعن از حماقت وبی شعوری این ادم حاال انسان  بشدت بد میشه گویا مردم رو مثل خودش فرض  کرده که برای یک دعوتنامه  ابکی   حتا حاضره  شرافت خودش رو هم منکر بشه مرده شوراون مدیر پفیوز بالاترین رو ببره که با این روشهای  کثیف  برای سایتش اعتبار کسب میکنه …وقت ان نیست که چشمانمان را باز کنیم وبه این جور ادما اجازه سو استفاده ندیم  وقت ان نرسیده که  ازعقل سلیم بهره برده  واز کاه نجست کوهی مقدس نسازیم  وقت ان نیست که درک کنیم که  مدیران این چنین سایتهایی چون بالاترین  فقط وفقط بدنبال منافع مادی وکسب شهرت اند وقث ان نیست که بفهمیم مدیران بالاترین شعور جوانان ایرانی را به بازی گرفته اند وووووقت ان نیست که دریابیم  اینان همان رفیقان دزد وشریکان قافله اند و……………http://kheradmandan.wordpress.com/2011/02/21/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86/

جنایت بی مکافات

31 12 2010

ایا سقط جنین را میشود توجیه کرد ایا سقط جنین با زنده به گورکردن دختران درزمان قبل ازاسلام  تفاوت دارد مسلما نه زیرا اگراعراب اونموقع هم این امکان رو داشتند که ازجنسیت جنین اگاه بشوند بدون شک به سقط جنین روی میاوردند پس ایا جانیان امروزی که مرتکب سقط جنین میشوند  تفاوتی  با  جنایتکاران   1400سال پیش  دارند هرانسان  خردمندی به خوبی این مطلب را درک میکند که جانیان امروزی که مرتکب سقط جنین میشوند به مراتب پست تر ووحشی تر از اعراب اون زمانند اخه این اشغالا ادعای روشنفکری دارند ادعای حمایت از حقوق بشر ودمکراسی دارند وهزاران مدعای دیگه  من نمیدونم اینا دیگه چه جونورایی هستند هرکاری که خودشون بکنند توجیه پذیره  وطوری توجیه میکنند که انگار خودشون مورد ظلم قرار گرفتند واقعا وجوداین نوع ادمای ازخود متشکر جنایتکار که در هنگام لازم از هیچ جنایت ودروغی فروگذاری نمیکنند لکه ننگیست  بردامن ملت ایران  ادمایی که همیشه بالای گود میایستند ویعده ساده لوح احمق رو میفرستند تو گود تا ازحیثیت نداشته اشون دفاع کنند …..همه این مصائب  را بی دینی وبی اعتقادی به خدا بوجود اورده کسانی که امروزه با عناوین مختلف  ودرکمال بی شرمی به بزرگان ومقدسات دین یورش برده اند عامل اصلی این همه تباهی  هستند ازیکطرف به اسم ازادی ودمکراسی  ارزشهای دینی وملی را هدف قرار داده  ازطرف دیگر سعی وافری بر گسترش فرهنگ بی بندوباری  وبی عفتی دارند اینان که اکثرا بر اثر جاه طلبیهای احمقانه اشان کانون گرم خانواده را به باد داده اند اولین  ومهمترین هدفشان  ویرانی بنیاد خانواده است  والبته برای این منظور بهترین کاری که میتونند بکنند اینه که  زشتیهارا زیباجلوه دهند فحشا را درمیان زنان ودختران ایرانی  رواج داده  انها را دعوت به روابط خارج از خانواده  کنند  ازتجربه های شرم اورشون بنویسند از اندازه وشکل التشون از بزرگی وزیبائی پستوناشون  ودرین راه  میتازند تا به مقصود کثیفشان که همانا  ازبین بردن قبح  چنین اعمالیست  برسند براستی شهوت پرستی تا کجا دوروغ ونیرنگ تاکجا  فروریختن دیوارهای شرم وحیا تا کجا  به امید روزی که  جامعه ایرانی ازین  هتاکان وپرده دران بی شرم رهایی یابد زیرا خطر این نوع  ازادما برای جامعه ایران بمراتب  بیشتراز دشمنان خارجی است

انگاه که بی شرمی مترمیشود

25 12 2010

اینروزا دربین جماعت ضددین وبلاگنویس بحث  الت تناسلی رواجی شگفت انگیز پیدا گرده بطوری که  سربزرگی وکوچکی  التشون به گفتگو نشسته اند وازین گفتگو مثل خر کیف میکنند این بچه سوسو.لای اش ولاش همه فکروذکرشون  اندازه الت تناسلیشونه  واینکه به چه صورت میتونند استفاده بهینه ای از التشون درجهت رسیدن به اوج لذت جنسی  ببرند و.اقعا این جماعت  متعفن الت پرست مدعی  از سگ  نجسترواز خوک پست ترند بچه کونده هایی که اکثرشون ازین مملکت در رفته اند واون سر دنیا تمام هم وغمشون لذت جنسیه واین نمونه ای بارز از حقارت یک انسانه وجالب اینجاست که برای مردم ایران نسخه میپیچند وبدترازون ادعای  روشنفکریشونه  به امید روزی که ملت ایران ازین انگلها رهایی پیدا کنه  انگلهایی که  وقیحانه بارها وبارها به ایران ومردم واعتقاداتشون توهینهایی  بی شمارکرده اند

انگاه که بی شرمی به اوج خودمیرسد

21 12 2010

اینروزا وقاحت  خانمای هرزه نگار به اوج خودرسیده جوری که برای جلب توجه ایندفعه پیزیشون رو به نمایش گذاشته اند واقعا معلوم نیست بی شرمیهای این بدبختا تا کجا کشیده خواهد شد …….فکرکنم ازین ببعد اقایون کونکن دیگه نیازی نداشته باشند که دنبال اقا پسرا راه بیفتن چون به همت خانمای هرزه نگاری مثل نویسندگان نسوان مزخرفه منحرفه وخانم نویسنده وبلاگ گوه نام گوهنامیان فرهنگ سکس  مقعدی درحال گسترش درمیان جماعت روسپیست البته باید توجه داشت این خانما دنبال فرهنگ سازی تنها نیستند بلکه  حسادت شدید ووقیحانه این خانما باعث میشه که نتونن تحمل کنند که عده ای از اقایون شومبولشون رو توهم فرو کنند اونا احساس میکنند که حق بزرگی ازشون ضایع شده چون مسلما کل شومبولها متعلق به این خانمست واونا برای اینکه بتونن به حقشون برسند ازهیچ مجاهدتی فروگذاری نخواهند کرد عنقریب است که اجازه سکس  با همه سوراخای این خانما ی روسپی  درجهت حفظ حقوق انسانیشون صادرخواهد شد وازین پس اقایون میتونن با پرداخت پول یک سوراخ ازتمام سوراخهای  اینجورخانم ها استفاده بهینه کنند واین یعنی همیشه حق با شومبولدارانست … نکته جالب اینکه این فدائیان شومبو.ل هرروز یکی دو لینک از هرزه نگاریاشون تو این وبلاگ میذارن ودوستانی که علاقه مند هستند میتونند به این لینکها مراجعه کنند ////////